صنایع سیتی اند گیلدز

  1. خانه
  2. نمونه کارها

خدمات ساختمانی

دوره هایی تظیر لوله کشی، سیم کشی، نصب تجهیزات برقی، نگهداری و تعمیر قطعات و تجهیزات برقی، گرمایش و سرمایش، تهویه هوا و …

سفر، گردشگردی و صنعت هوایی

انواع متعددی از دوره های آموزشی نظیر خدمات خطوط هوایی و فرودگاهی، تربیت خدمه هواپیما، تربیت راهنمای تور، انواع دوره های آموزشی منجر به مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری و…

مهارت های کسب و کار

انواع دوره های مرتبط با کسب و کار نظیر قوانین استخدامی، پشتیبانی کسب و کار، فرآیندها، بازاریابی دیجیتال، مدیریت ارتباط با مشتری، حسابداری و امور مالی، فروش و …

نفت و گاز

دوره هایی نظیر نظارت و نگهداری فرآیندهای خط تولید محصولان نفتی و پتروشیمی، فناوری فرآیندها، مهندسی فرآیندها و …

ورزش و سرگرمی

انواع دوره های آموزشی نظیر تناسب اندام، مدیریت سالن های ورزشی، تربیت مربی تناسب اندام، تربیت نیروی خدمات سالن ورزشی، تربیت مدیر مراکز آموزش اسب دوانی و …

خدمات محیط زیست و سکونت

دوره هایی نظیر مهارت های رفت و روب ساختمان ها و در ارتفاعات، کار با دستگاه رفت و روب مکانیکی، مدیریت منابع پایدار، مدیریت مصرف انرژی، انرژی پاک، نگهداری ساختمان…
فهرست